VCCI ĐBSCL tổ chức điểm cầu Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về doanh nhân trong thời kỳ mới


Sáng ngày 10/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Các đại biểu chủ trì hội nghị (Ảnh: sưu tầm)

Chủ trì Hội nghị gồm Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Phạm Tấn Công.

Về thành phần tham dự, Hội nghị bao gồm đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân. Ngoài ra, Hội nghị còn được triển khai trực tuyến với hơn 4.000 điểm cầu, trong đó có điểm cầu từ Đảng đoàn VCCI và các Chi nhánh VCCI trên cả nước.

Các đại biểu tham dự từ điểm cầu VCCI Chi nhánh Đồng bằng sông Cửu Long (Ảnh: VCCI ĐBSCL)

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Nội dung buổi Hội nghị gồm các báo cáo chính:

- Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW: Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

- Báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW: Đồng chí Trần Duy Đông - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị Quyết số 41-NQ/TW: Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.  

Các báo cáo tại Hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: sưu tầm)

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Phòng Tổng hợp