Tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW


Ngày 10/10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, xác định vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, định hướng và tạo cơ sở thúc đẩy cơ chế chính sách, giải pháp hỗ trợ, phát triển cộng đồng doanh nhân trong chặng đường sắp tới.

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

1. Hình thức:

- Trực tiếp: Hội trường A2, số 9 đường Nguyễn Cảnh Chân, TP. Hà Nội

- Trực tuyến: do VCCI tổ chức tại Hội trường tầng 7, tòa nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội và trụ sở Chi nhánh VCCI tại 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

2. Thời gian: từ 08h00 - 11h00, thứ Sáu, ngày 10/5/2024

3. Chương trình:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu (Đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương)

- Báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW (Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương)

- Báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW (Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ)

- Báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW (Đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)

- Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương