Giới thiệu thông tin Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs Awards) năm 2024


UN Women WEPs Awards (Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ) là một sáng kiến của UN Women khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và được triển khai ở các nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương trong đó có Việt Nam từ năm 2020 – 2022 và nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực từ nhiều doanh nghiệp. Đây là năm thứ tư, UN Women và Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI tổ chức chương trình này.

UN Women WEPs Awards nhằm: Ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp có các chương trình và hành động nhằm tạo ra văn hóa doanh nghiệp hướng tới bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ; Nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp vận dụng các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.

Hình thức đăng ký:

Ban tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (WEPs Awards) của UN Women bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng từ ngày 2/5/2024 tại website https://www.asiapacificwepsawards.org/apply-now và kết thúc nhận đăng ký vào ngày 30/6/2024.

Thông tin về Lễ trao giải UN Women WEPs Awards 2024

- Lễ trao giải trong nước dự kiến tổ chức vào tháng 10 hoặc đầu tháng 11/2024

- Lễ trao giải cấp khu vực sẽ tổ chức vào tháng 11/2024 tại Bangkok, Thái Lan

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Ban Tổ chức UN Women WEP Award (Giải thưởng thực hiện tốt Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ) tại Việt Nam

- Mai Thị Diệu Huyền: huyenmd@vcci.com.vn

  Tel: (+84 24) 35742022 (máy lẻ: 366,211) /35746937

- Nguyễn Kim Lan: nguyen.lan@unwomen.org

  Tel: (+84 24) 3850 5300

Thông tin chi tiết trong file ĐÍNH KÈM