Chương trình Nâng cao Năng lực Quản trị dành cho Quản lý cấp trung tại Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ

Tin doanh nghiệp | 07/06/2024 14:17 GMT+7 | Như Khắc

Trung tâm Đào tạo Doanh nhân Khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) trực thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh ĐBSCL (VCCI ĐBSCL) tổ chức khóa đào tạo “Nâng cao Năng lực Quản trị dành cho Quản lý cấp trung” tại Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

Chương trình Nâng cao Năng lực Quản trị dành cho Quản lý cấp trung là khóa học nền tảng được thiết kế sau khi khảo sát nhu cầu từ Ban Giám đốc và tình hình thực tế tại Bệnh viện

Thời gian: từ tháng 6/2024 đến tháng 8/2024

06 chuyên đề kỹ năng quan trọng được thiết kế trang bị dành cho các cấp quản lý, quản lý cấp trung đào tạo tại Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, bao gồm:

  • Chân dung quản lý cấp trung.
  • Văn hóa doanh nghiệp.
  • Quản trị kế hoạch – Tài chính.
  • Thuyết trình truyền cảm hứng.
  • Quản lý đội ngũ: hoạch định & tổ chức công việc, huấn luyện & kèm cặp nhân viên, giám sát & đánh giá hiệu quả làm việc.
  • Kỹ năng quản lý cấp trung: kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng tạo động lực cho nhân viên, kỹ năng giao việc & ủy quyền, giải quyết vấn đề & ra quyết định.

Tham khảo chi tiết khóa học tại https://meet.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ngan-han/nang-cao-nang-luc-quan-ly-cap-trung/

Thông tin liên hệ Trung tâm Đào tạo Doanh nhân KV ĐBSCL - VCCI chi nhánh ĐBSCL

Điện thoại: (+84 292)3838 585, email: meetmekong@gmail.com

Địa chỉ: 12 Hòa Bình, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ