Hội nghị công bố kết quả DDCI Hậu Giang 2019: "Doanh nghiêp không phải là đối tượng để quản lý mà là đối tượng cần hỗ trợ, phục vụ và đồng hành"


Sáng ngày 05/6/2020, Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh tại Cần Thơ và các cán bộ chuyên trách đã báo cáo kết quả Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành tỉnh và cấp huyện (DDCI) năm 2019 tỉnh Hậu Giang. Đây là Bộ chỉ số hướng đến mục tiêu cải cách điều hành các cấp và giải quyết các vấn đề thủ tục hành chính hướng đến môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp tại tỉnh Hậu Giang. Chủ trì buổi làm việc có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên và các sở ngành, địa phương trên địa bàn.

Ông Lê Tiến Châu - Chủ tịch UBND Hậu Giang chủ trì hội nghị

Mở đầu buổi làm việc Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI tại Cần Thơ đánh giá cao sự thay đổi và những nỗ lực của Hậu Giang trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian qua, thể hiện qua việc tăng 8 bậc ở bảng xếp hạng PCI trong giai đoạn 2017 - 2019. Ngoài ra, Hậu Giang còn cho thấy sự năng động khi là tỉnh tiên phong ở vùng ĐBSCL thực hiện bộ chỉ số DDCI nhằm đánh giá chất lượng điều hành kinh tế tại tỉnh. Bộ chỉ số DDCI Hậu Giang được thực hiện một cách bài bản, sử dụng phương pháp đánh giá khoa học, minh bạch và độc lập hướng đến việc tạo ra môi trường kinh doanh thân thiện, năng động. Thông qua DDCI, chính quyền địa phương giờ đã có đầy đủ thông tin, bằng chứng định lượng để xây dựng, hoạch định chính sách một cách thực tiễn nhất. Với sự quyết tâm cao của tỉnh, Ông cho rằng PCI Hậu Giang sẽ có sự bứt phá trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phương Lam - Giám đốc VCCI phát biểu tại hội nghị

Kết quả báo cáo chỉ số DDCI cho thấy không có sở ban ngành nào được đánh giá xếp loại rất tốt và không có địa phương nào được xếp loại tốt hoặc rất tốt. Điều này cho thấy theo đánh giá của doanh nghiệp, các sở ban ngành và địa phương còn cần phải nỗ lực rất nhiều trong việc cải thiện chất lượng điều hành kinh tế. Báo cáo DDCI đã chỉ ra một số kết quả chính và đề xuất các biện pháp cải thiện như tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; nâng cao chất lượng phục vụ của Trung tâm Hành chính công; cải thiện trang thông tin điện tử; thực hiện tốt việc công khai thông tin, đặc biệt là các thông tin về quy hoạch.

Kết luận trong cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, Ông Lê Tiến Châu đã chỉ đạo các sở ban ngành và địa phương chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục và định hướng cải thiện môi trường kinh doanh dựa trên cơ sở kết quả báo cáo DDCI. Ngoài ra, Ông cũng chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp vào văn kiện Đại hội Đảng cấp huyện, đồng thời phân công cho từng huyện phát triển doanh nghiệp trên địa bàn.

Từ những kết quả đạt được, tỉnh Hậu Giang đánh giá cao tính khoa học, minh bạch và toàn diện mà báo cáo DDCI mang lại. Kết quả báo cáo cũng nhận được sự đồng thuận cao từ sở ban ngành và địa phương khi thể hiện khách quan tình hình thực tế tại tỉnh. Là năm đầu thực hiện, báo cáo DDCI là nền tảng cho việc nâng cao năng lực điều hành kinh tế của tỉnh, thúc đẩy chính quyền thay đổi nhận thức để đồng hành cùng doanh nghiệp. Hướng đến mục đích nâng cao chất lượng điều hành kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp, Chính quyền tỉnh Hậu Giang thống nhất tiếp tục phối hợp với VCCI tại Cần Thơ để thực hiện đánh giá chỉ số DDCI ở các năm tiếp theo.

Tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính và chỉ đạo của VCCI về phối hợp, hỗ trợ và thúc đẩy các địa phương nâng cao chỉ số PCI, cải thiện môi trường kinh doanh thông thoáng. VCCI tại Cần Thơ tiếp tục thực hiện công tác tư vấn DDCI đối với các địa phương như Cà Mau, Sóc Trăng, Vĩnh Long thời gian tới.

Phòng tư vấn