Xây dựng Cà Mau thành trung tâm kinh tế biển, chế biến thủy sản và năng lượng tái tạo

Xúc tiến | 11/09/2023 21:46 GMT+7 | Nguyễn Lan Thảo

“Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế so sánh, nổi trội và riêng biệt làm điều kiện, nền tảng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau nhanh, bền vững và toàn diện, trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm chế biến thủy sản và trung tâm năng lượng tái tạo của Vùng ĐBSCL và của cả nước” - Đây là quan điểm phát triển của Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch).

Phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực

Theo lãnh đạo tỉnh Cà Mau, quan điểm phát triển của quy hoạch phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước; đảm bảo thống nhất với hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XVI.

Cà Mau tập trung phát triển kinh tế biển, tiếp tục phát triển thủy sản và năng lượng tái tạo. ảnh 1

Cà Mau tập trung phát triển kinh tế biển, tiếp tục phát triển thủy sản và năng lượng tái tạo.

Mục tiêu tổng quát phát triển đến năm 2030: Phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để Cà Mau phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, gắn với tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; xây dựng Cà Mau trở thành địa phương mạnh về biển, phát triển đột phá các ngành kinh tế biển, nhất là kinh tế thủy sản, du lịch, năng lượng tái tạo, hàng hải; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với các địa phương trong vùng, cả nước và quốc tế. Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế để thu hút các nguồn lực hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Tầm nhìn đến năm 2050, Cà Mau là tỉnh phát triển, xã hội văn minh, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu. Kinh tế Cà Mau phát triển theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, có năng suất lao động cao gắn với phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp mang bản sắc của con người Cà Mau nghĩa tình, thân thiện, mến khách... Hệ thống đô thị phát triển theo hướng thông minh, sinh thái; không gian nông thôn hiện đại, văn minh. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng số phát triển đồng bộ, hiện đại. Chính trị, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng

Trên tinh thần đó, theo ông Huỳnh Quốc Việt - Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Quy hoạch tỉnh Cà Mau sẽ triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá như: Phát triển bền vững kinh tế biển gắn với khai thác hiệu quả Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn; Đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm là hạ tầng giao thông (đường cao tốc, đường ven biển, cảng biển, cảng hàng không), hạ tầng đô thị, hạ tầng khu kinh tế, khu - cụm công nghiệp, hạ tầng du lịch, hạ tầng hệ thống thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.

Hình thành và phát triển 2 hành lang kinh tế theo hướng Bắc - Nam (thành phố Cà Mau - Cái Nước - Năm Căn - Đất Mũi) và hướng Đông - Tây (Tân Thuận - Sông Đốc) trên cơ sở kết nối đường cao tốc, đường ven biển, cảng hàng không, cảng biển và 5 cực tăng trưởng (thành phố Cà Mau, Năm Căn, Sông Đốc, Tân Thuận, Đất Mũi); Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Xây dựng và phát triển tỉnh Cà Mau trở thành một trung tâm kinh tế biển bền vững của vùng và cả nước trên cơ sở đầu tư xây dựng Cảng biển tổng hợp Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, Cảng sông Ông Đốc gắn với phát triển các khu công nghiệp, khu đô thị ven biển; nâng cao thương hiệu du lịch Cà Mau “Cực Nam - Khám phá - Môi trường - Kết nối”; điểm đến hấp dẫn, du lịch chất lượng cao, trọng tâm là Khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau; đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, xây dựng Cà Mau trở thành trung tâm chế biến thủy sản và trung tâm năng lượng tái tạo của Vùng ĐBSCL và của cả nước,...

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt trên 7,5%/năm. Quy mô GRDP năm 2030 gấp 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Cơ cấu kinh tế: Tỷ trọng khu vực ngư, nông, lâm nghiệp chiếm khoảng 23%; công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 36,5%; dịch vụ chiếm khoảng 37%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 3,5%; GRDP bình quân đầu người đạt trên 146 triệu đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2030 bình quân đạt khoảng 30 - 35% GRDP; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội giai đoạn 2021 - 2030 bình quân trên 7%/năm.

Thu ngân sách giai đoạn 2021 - 2030 bình quân tăng 12 - 15%/năm; kinh tế chiếm khoảng 20% GRDP.

Theo Pháp luật Việt Nam