Thư mời tham gia khảo sát đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực thành viên mạng lưới doanh nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu (MRBN) và doanh nghiệp ĐBS

Xúc tiến | 21/06/2023 10:59 GMT+7 | Nguyễn Lan Thảo

Mạng lưới doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (Mekong Delta Resilience Business Network, gọi tắt là MRBN) đã được thành lập vào năm 2021 theo thông báo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ và Quỹ Châu Á tại Việt Nam (The Asia Foundation). MRBN là mạng lưới đầu tiên để các doanh nghiệp chung tay tìm kiếm các giải pháp nâng cao năng lực kinh doanh thích ứng và xây dựng các chiến lược, chính sách trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Đánh giá này được Ban thư ký Mạng lưới MRBN tại VCCI thực hiện để nắm bắt những nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực của doanh nghiệp nhằm hạn chế các rủi ro, giảm thiểu tác động tiêu cực từ BĐKH cũng như chủ động thích ứng BĐKH, đồng thời ghi nhận những đề xuất cần hỗ trợ của doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. VCCI Cần Thơ cũng như Mạng lưới MRBN mong muốn quý doanh nghiệp có thể đưa ra những nhận định sâu sắc của mình để giúp đội ngũ phát triển có những thông tin hỗ trợ kịp thời và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp..

VCCI Cần Thơ rất mong Quý Doanh nghiệp hỗ trợ chúng tôi hoàn thành phiếu khảo sát đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp về các hoạt động liên quan đến BĐKH. Thông tin phản hồi sẽ giúp chúng tôi hiểu rõ hơn các vấn đề doanh nghiệp đang đối mặt, nắm bắt nhu cầu thực tế và thiết kế các hoạt động hỗ trợ về sau liên quan đến kinh doanh thích ứng và bền vững trong bối cảnh BĐKH.

Khảo sát tại đây

Lan Thảo/ Phòng Khởi nghiệp - Quan hệ quốc tế, VCCI Cần Thơ