Mời tham gia khóa huấn luyện về kinh doanh bao trùm


MỜI THAM GIA KHÓA HUẤN LUYỆN VỀ KINH DOANH BAO TRÙM

Nhằm đạt được kỳ vọng của Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, khu vực tư nhân giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển. Kinh doanh bao trùm (Inclusive Business) mang đến cơ hội giải quyết các thách thức phát triển và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với mục tiêu giúp các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, đang làm việc với các hộ nông dân có quy mô nhỏ, mong muốn tìm kiếm các cơ hội thị trường mới và cải thiện tính bao trùm của doanh nghiệp mình, Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương của Liên Hiệp Quốc (ESCAP) phối hợp với Cục Phát triển Doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (AED) dưới sự hỗ trợ của Quỹ Bill & Melinda Gates tổ chức “Khóa huấn luyện về kinh doanh bao trùm” bởi các chuyên gia kinh doanh bao trùm quốc tế từ công ty Endeva và các chuyên gia Việt Nam. 

Thông tin khóa đào tạo như sau:

- Thời gian: 16h00 – 17h00, ngày 13/02/2023 (Thứ Hai)

- Hình thức: Trực tuyến qua Zoom

- Học phí: Miễn phí

Tham gia chương trình huấn luyện này, quý doanh nghiệp có thêm thông tin về khái niệm kinh doanh bao trùm (IB), cách thức doanh nghiệp có thể áp dụng cho doanh nghiệp của mình, cũng như tận dụng các cơ hội thị trường có tiềm năng để cải thiện tính bao trùm hướng tới các nông hộ nhỏ.

Quý doanh nghiệp có quan tâm, vui lòng đăng ký tham dự tại đây..

Thư mời