Công bố bản mềm Báo cáo Kinh tế Thường niên ĐBSCL năm 2020 [PDF]


Báo cáo Kinh tế Thường niên ĐBSCL lần đầu tiên được thực hiện bởi nhóm các chuyên gia kinh tế, chính sách hàng đầu Việt Nam dưới sự chủ trì, điều phối của VCCI và chịu trách nhiệm chuyên môn của FSPPM. Đây là báo cáo nghiên cứu trên phạm vi vùng kinh tế đầu tiên trong cả nước và ĐBSCL được chọn như là một sự điển hình về tính liên kết, sự nhất quán để hướng đến hình thành một thiết chế vùng kinh tế trong tương lai.  

Báo cáo đã đúc kết thành tựu trong một thập niên qua và nêu bật những hạn chế trong quá trình phát triển, đồng thời phác họa những cơ hội và thách thức đang và sẽ diễn ra đối với ĐBSCL. Sau 1 năm hoạch định, Ban biên soạn được hình thành và chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững” được lựa chọn để làm tâm điểm và động lực phát triển kinh tế vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

Công trình nghiên cứu này là kết quả của sự nỗ lực hợp tác giữa VCCI và FSPPM liên tục sau hơn 1 năm thực hiện. Báo cáo được hoàn thành dưới sự chỉ đạo chung của TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì biên soạn và định hướng nội dung là Ths Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI tại Cần Thơ và Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh, nguyên giám đốc FSPPM, thành viên Tổ Tư Vấn của Thủ tướng Chính phủ. Trưởng nhóm nghiên cứu là Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh và 20 chuyên gia trong nhiều lĩnh vực cùng tham gia thực hiện. Các dữ liệu kinh tế được thu thập, tổng hợp bởi VCCI tại Cần Thơ từ nhiều nguồn khác nhau và do các tác giả dày công biên soạn.

Kết quả nghiên cứu nhận được sự phản biện sâu sắc của các chuyên gia độc lập, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp đầu ngành, các viện, trường chuyên nghiên cứu các vấn đề về kinh tế và chính sách tại ĐBSCL. Trong quá trình thực hiện, Báo cáo cũng ghi nhận sự hỗ trợ từ các Đại sứ quán, Tổng lãnh sự, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã quan tâm và ủng hộ ý tưởng nghiên cứu.

Báo cáo đã được hoàn thiện và ra mắt vào thời điểm vô cùng quan trọng của đất nước: Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII. Cả nước đang bước vào giai đoạn phát triển quan trọng với nhiều hiệp định thương mại toàn cầu có hiệu lực và nền kinh tế đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức chưa bao giờ có trong quá trình phát triển. Báo cáo được kỳ vọng là tài liệu hữu ích giúp chính quyền và các cơ quan quản lý địa phương sử dụng trong điều hành, hoạch định chính sách. Đồng thời tham vấn cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ xây dựng định hướng phát triển bền vững vùng ĐBSCL.

Quý vị quan tâm đến Báo cáo có thể tải bản PDF tại link sau:

https://drive.google.com/file/d/11RjT6d_rhHj5HZ2n-HbuuNiRaalDb3UE/view