Chiêu sinh khóa đào tạo: "Giám Đốc Điều Hành Doanh Nghiệp (CEO)" CEO khóa 22

Đào tạo | 06/10/2022 11:02 GMT+7 | Lê Ngọc Ái Vy

Nhằm hỗ trợ các Giám đốc doanh nghiệp tăng cường kỹ năng nhận thức và vận dụng kiến thức quản lý điều hành doanh nghiệp theo quan điểm quản trị hiện đại bằng việc ứng dụng các mô hình Lãnh đạo mới, phù hợp với xu hướng và bối cảnh kinh tế xã hội trên cơ sở tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiết kiệm chi phí trong bối cảnh nền kinh tế khu vực còn nhiều khó khăn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ), với vai trò, chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi cộng đồng doanh nghiệp vùng ĐBSCL thông qua nhiều hoạt động nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo,…Nay Trung tâm Đào Tạo Doanh nhân Khu vực ĐBSCL - VCCI Cần Thơ kết hợp cùng nhiều chuyên gia, tư vấn đang là Lãnh đạo điều hành tại các doanh nghiệp lớn cùng nhau xây dựng khóa học “GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP (CEO)” khóa 22.

Thông tin chi tiết về khóa học vui lòng xem file đính kèm bên dưới

THƯ MỜI và CHƯƠNG TRÌNH HỌC

FILE ĐĂNG KÝ