Hội thảo Liên kết thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Tiền Giang trong năm 2023


Sáng ngày 28/3, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ và UBND tỉnh Tiền Giang đã phối hợp tổ chức Hội thảo Liên kết thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tại Tiền Giang trong năm 2023. Hội thảo đã được chủ trì bởi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng và thu hút sự quan tâm của nhiều đơn vị và cá nhân trong lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp

Hội thảo Liên kết thúc đẩy khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Tiền Giang 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang Trần Văn Dũng , việc công nhận doanh nghiệp là động lực chính để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã dẫn đến việc triển khai một số biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, tập trung đặc biệt vào việc hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp. Giải pháp trung tâm của nỗ lực này là "khuyến khích khởi nghiệp và doanh nghiệp sáng tạo; tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo trong tỉnh." Cụ thể, tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội nghị Phát triển Doanh nghiệp, tập trung vào chủ đề "Khởi nghiệp" (năm 2016); ban hành kế hoạch Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp và Sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2018-2020, với tầm nhìn đến năm 2025 và kế hoạch hàng năm từ 2019-2023 để thực hiện; tổ chức các cuộc họp giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các doanh nhân trẻ từ năm 2017-2022; và phát triển đề án "Phát triển Hệ sinh thái Khởi nghiệp và Sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2019-2020, với tầm nhìn đến năm 2025." Ngoài ra, các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh cũng tích cực thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, tập trung vào các đối tượng thanh niên, phụ nữ và sinh viên, được dẫn đầu bởi Liên đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đại học Tiền Giang.Từ đó, hệ sinh thái khởi nghiệp và sáng tạo trong tỉnh đã dần hình thành, và phong trào khởi nghiệp trong xã hội, đặc biệt là đối với các đối tượng thanh niên, phụ nữ và sinh viên, đã được khuyến khích mạnh mẽ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các hoạt động khởi nghiệp trong chưa được kết nối hiệu quả.

Ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội thảo

Bà Nguyễn Thị Thương Linh, Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ, chia sẻ quan điểm về khởi nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và Tiền Giang nói riêng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và xu hướng khởi nghiệp và sáng tạo trong bối cảnh hội nhập và phục hồi kinh tế trong thời kỳ mới. Để khuyến khích những nỗ lực này, việc xác định rõ vai trò và chức năng của các tổ chức với mục tiêu cụ thể, cùng với tư duy sáng tạo, chủ động và minh bạch là rất quan trọng. Sự chủ động không chỉ đến từ các công ty khởi nghiệp mà còn đến từ tất cả các cơ quan và đơn vị. Hơn nữa, cần thiết phải có sự kết nối và huy động tài nguyên từ doanh nhân, một lực lượng cực kỳ quan trọng trong quá trình này. Trong việc hỗ trợ khởi nghiệp và sáng tạo, cần hiểu rõ và phân biệt các hoạt động khởi nghiệp khác nhau và khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao năng suất trong các công ty khởi nghiệp. Ngoài ra, cũng cần thúc đẩy sự chủ động, cải tiến và nâng cao năng lực của các cơ quan và tổ chức có trách nhiệm trong việc khởi nghiệp một cách đồng bộ và chuyên nghiệp.

Sự kiện này đã thu hút sự tham dự của các đơn vị như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cùng với Trường Đại học Tiền Giang, Trường Cao Đẳng Tiền Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh Đoàn. Các cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu biểu cũng đã tham gia vào sự kiện.

Chương trình không chỉ là nơi để các đơn vị cùng nhau giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi những kinh nghiệm quý báu, mà còn đặt ra các thách thức trong bối cảnh mới. Việc khôi phục kinh tế địa phương nói chung và công tác thúc đẩy khởi nghiệp nói riêng góp phần hình thành lực lượng doanh nhân trẻ, kế thừa và phát triển kinh tế, đòi hỏi sự chung sức, đồng lòng của các cơ quan chức năng. Trong đó, nguồn lực về con người, các cán bộ hoạch định và triển khai tại địa phương cũng như các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp cần phải cập nhật thường xuyên những thông tin mới, các mục tiêu, hiện trạng và cơ hội của địa phương, từ đó cùng nhau phối hợp nhịp nhàng và hiệu quả.

Sự kiện này cũng đã được Báo Ấp Bắc, Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tham gia đưa tin, thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng trong và ngoài nước.

Lan Thảo- Phòng Xúc tiến và Khởi nghiệp