Chuyến khảo sát thực địa trong khuôn khổ Báo cáo kinh tế thường niên vùng ĐBSCL năm 2024


Vào ngày 27-28/06/2024, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh ĐBSCL tổ chức đoàn thực địa đến các doanh nghiệp trong khuôn khổ Báo cáo kinh tế thường niên vùng ĐBSCL năm 2024. Đoàn làm việc gồm có: Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI chi nhánh ĐBSCL; TS. Vũ Thành Tự Anh, Trưởng nhóm nghiên cứu; cùng với các chuyên gia là tác giả của Báo cáo.

Báo cáo Kinh tế Thường niên vùng ĐBSCL được thực hiện bởi nhóm chuyên gia kinh tế, chính sách hàng đầu Việt Nam dưới sự chủ trì, điều phối của VCCI. Đây là báo cáo nghiên cứu trên phạm vi vùng kinh tế đầu tiên trong cả nước và đã nhận được sự ủng hộ sâu sắc của các chuyên gia độc lập, lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp đầu ngành, các viện, trường tại ĐBSCL và các tổ chức quốc tế.

Đến năm thứ tư thực hiện, nhằm có góc nhìn cũng như nắm bắt những xu hướng, điểm nghẽn về đầu tư hiện tại của vùng, VCCI ĐBSCL đã tổ chức đoàn làm việc tại các doanh nghiệp đầu ngành trong ngành nông nghiệp của ĐBSCL. Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp đã bày tỏ sự trăn trở cho sự phát triển của ngành cũng như chia sẻ định hướng phát triển sắp tới, qua đó tạo nền tảng phục vụ cho công tác nghiên cứu.

Đoàn VCCI làm việc tại Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An.

Đoàn VCCI làm việc tại Công ty Cổ phần Thực phấm Sao Ta.

Phòng Tư vấn