Văn phòng đại diện VCCI tại Tiền Giang

 

Chức năng – nhiệm vụ:

– Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho doanh nghiệp thuộc ba tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

– Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của VCCI theo điều lệ của VCCI trên địa bàn ba tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

Các hoạt động chính:

– Thực hiện công tác xúc tiến thương mại, đầu tư tại ba tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre.

– Đào tạo, nâng cao kỹ năng cho doanh nghiệp.

– Tổ chức hội thảo phổ biến, cập nhật thông tin pháp luật cho doanh nghiệp.

– Tổ chức hoạt động ráp mối thương mại và hỗ trợ thủ tục về xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp.

– Tổ chức các buổi gặp gỡ giữa doanh nghiệp và địa phương.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: số 28, Nguyễn Thị Thập, khu phố 4, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Trưởng Văn phòng đại diện VCCI tại Tiền Giang:

– Nguyễn Hữu Đệ

– ĐT: 073 3 868 739

– DĐ: 0939.030.525

– Email: nguyenhuude191@gmail.com