Trung tâm Xúc tiến Thương mại

 

Chức năng – nhiệm vụ:

– Thực hiện các hoạt động về xúc tiến thương mại ĐBSCL.

– Phối hợp các hoạt động với CLB Mekong PC.

– Thúc đẩy chương trình phát triển sản phẩm đặc trưng vùng ĐBSCL.

– Tổ chức hội chợ xúc tiến thương mại.

– Cập nhật, tổng hợp, tổ chức lưu trữ, báo cáo về dữ liệu, thông tin kinh tế ĐBSCL.

Các hoạt động chính:

– Tổ chức diễn đàn giữa Việt Nam với các nước.

– Thực hiện hoạt động CLB Trung tâm Xúc tiến các tỉnh ĐBSCL (MekongPC) gồm: (1) Diễn đàn đầu tư ĐBSCL thường niên, (2) Các cuộc họp giữa Trung tâm xúc tiến các địa phương ĐBSCL, (3) Các khóa học về đẩy mạnh kỹ năng xúc tiến cho các tỉnh.

– Tổ chức hội thảo, hội nghị xúc tiến, ráp mối thương mại.

– Thực hiện hoạt động của CLB sản phẩm đặc trưng Đồng bằng Sông Cửu Long (MekongSP).

– Tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế.

Thông tin liên hệ:

Lãnh đạo phòng:

– Dương Thị Kim Duyên

– ĐT: 0710 3 824 918 – Máy lẻ: 117

– DĐ: 0902.693.922

– Email: dtkduyen@vccimekong.com.vn