Sơ đồ tổ chức

GIÁM ĐỐC
VÕ HÙNG DŨNG

Phó Giám Đốc

Nguyễn Phương Lam

img-box--so-do-pho-1

Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại

Dương Thi Kim Duyên

Phòng Tài Chính Kế Toán

Dương Văn Quang

Phó Giám Đốc

Võ Thị Thu Hương

img-box--so-do-pho-4
img-box--so-do-pho-3

Phòng Tổng Hợp

Huỳnh Thiên Trang

Phòng Pháp Chế

Võ Thị Kim Cương

Trung Tâm Đào Tạo Doanh Nhân ĐBSCL

Nguyễn Thị Diệu Hiền