Phòng Pháp Chế

 

Chức năng – nhiệm vụ:

– Thực hiện công tác pháp chế, môi trường kinh doanh.

– Thực hiện công tác Văn phòng Giới chủ.

– Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O).

– Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

– Các công tác khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.
Các hoạt động chính:

– Tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại doanh nghiệp.

– Tham gia các hoạt động trung tâm trọng tài thương mại.

– Thiết kế, tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến thể chế chính sách.

– Phân tích PCI và xây dựng các giải pháp phát triển môi trường kinh doanh.

– Phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh, đầu tư, chính sách phát triển doanh nghiệp.

– Thực hiện vai trò đại diện Văn phòng Giới chủ trong giải quyết tranh chấp lao động.

– Tham gia hội đồng Trọng tài Lao động TP Cần Thơ.

– Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu (C/O) của doanh nghiệp vùng ĐBSCL và chứng thực các chứng từ cần thiết khác trong xuất khẩu.- Hỗ trợ cho doanh nghiệp về thủ tục xuất nhập khẩu, cung cấp thông tin thị trường xuất khẩu.

– Tổ chức các lớp đào tạo về luật, thương mại; triển khai các hội nghị, giới thiệu cập nhật văn bản luật cho doanh nghiệp.

– Thực hiện thu thập, lấy ý kiến các doanh nghiệp, tổ chức phục vụ cho các diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa doanh nghiệp và Chính phủ, chính quyền địa phương; kiến nghị các vấn đề pháp luật, chính sách, kinh tế – xã hội và phân tích môi trường kinh doanh của các địa phương trong vùng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển kinh tế.

– Trợ giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động tại vùng ĐBSCL giải quyết các bất đồng, tranh chấp thương mại thông qua thương lượng, hòa giải hoặc trọng tài thương mại. 

Thông tin liên hệ:

Lãnh đạo phòng:

– Võ Thị Kim Cương

– ĐT: 0710 3 824 918 – Máy lẻ: 120

– DĐ: 0909.351.055

– Email: kimcuongvcci@gmail.com