Ms.Võ Thị Thu Hương

Ms. Võ Thị Thu Hương

Phó Giám đốc: Ms. Võ Thị Thu Hương

Vice Director: Ms. Vo Thi Thu Huong

Điện thoại: +84 0710 3 824 918/122

Email: thuhuong@vccimekong.com.vn