Mẫu Đăng Ký HỘI VIÊN

Đơn đăng ký làm hội viên chính thức Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (theo mẫu của Phòng), Giấy phép thành lập hoặc quyết định thành lập (bản sao), Đăng ký kinh doanh (bản sao).

  • Địa chỉ: Lầu 4 – Tòa nhà VCCI Cần Thơ – 12 Hòa Bình, Q Ninh Kiều, Tp Cần Thơ .
  • Email: cantho-vcci-tt@hcm.vnn.vn.
  • Tel: 0710 3824918.
  • Fax: 0710 3824169.
  • Website: http://www.vccimekong.com.vn.

 

download-squareDownload mẫu đăng ký hội viên Vcci Cần Thơ