SỰ KIỆN
Trang Chủ / SỰ KIỆN
Loading...
STT HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 01 Lớp “Giám đốc Điều hành” 03-05/11/2017 11/11/...
Với mục tiêu tạo điều kiện cho người lao động tại doanh nghiệp có điểm học tập để nâng...
Chiều ngày 05/9, Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh tại Cần Thơ...
Vào ngày 21/07/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ...
Sáng 8-6-2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) phối...
Ngày 27/2/2009, ASEAN và Australia, New Zealand đã ký Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ...
Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/02/2017 về việc triển khai chư...
Ngày 13.5.2017, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nh...