ĐÀO TẠO
Trang Chủ / ĐÀO TẠO
Loading...
   Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) nhận được ngày c...
Vào ngày 19/10/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ...
Với mục tiêu tăng cường kết nối giữa các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu ...
Xây dựng đội ngũ bán hàng là một nhiệm vụ rất quan trọng quyết định sự thành công của Do...
Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2016 của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hộ...
Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/02/2017 về việc triển khai chư...
Hàng hóa là đối tượng của thương mại quốc tế được sắp xếp một cách có hệ thống trong ...
Với nhiệm vụ hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp tham gia ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong...