ĐÀO TẠO
Trang Chủ / ĐÀO TẠO
Loading...
Nhằm hỗ trợ cho Doanh nghiệp thực hiện tốt 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sà...
   Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) nhận được ngày c...
Vào ngày 19/10/2017, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Cần Thơ (VCCI Cần Thơ...
Với mục tiêu tăng cường kết nối giữa các địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu ...
Xây dựng đội ngũ bán hàng là một nhiệm vụ rất quan trọng quyết định sự thành công của Do...
Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/05/2016 của Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã hộ...
Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/02/2017 về việc triển khai chư...