Loading..
Author Post
Trang Chủ/ Article Posted by VCCI CẦN THƠ
Author Author / 30 Posts VCCI CẦN THƠ
Để truyền tải các thông tin và tầm quan trọng của nền công nghiệp lần thứ 4, Phòng Thông tin th...
Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/02/2017 về việc triển khai chương trìn...
Sáng ngày 20/4/2017, Lãnh đạo VCCI Cần Thơ và trưởng các phòng, trung tâm đã có buổi tiếp và làm việc v...
VCCI Cần Thơ trân trọng thông báo đến doanh nghiệp được biết và thực hiện thông báo v/v cấp C/O từ n...