Loading....
Archive
Daily Archives , 16 Tháng Mười Một 2015
LỄ HỘI VIỆT – NHẬT LẦN 2 TẠI CẦN THƠ   Chương trình giao lưu Văn hóa và Thương mại Việt Nam –...
Để truyền tải các thông tin và tầm quan trọng của nền công nghiệp lần thứ 4, Phòng Thông tin th...
Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/02/2017 về việc triển khai chương trìn...
Sáng ngày 20/4/2017, Lãnh đạo VCCI Cần Thơ và trưởng các phòng, trung tâm đã có buổi tiếp và làm việc v...
VCCI Cần Thơ trân trọng thông báo đến doanh nghiệp được biết và thực hiện thông báo v/v cấp C/O từ n...